Arbeidsfysiotherapeutisch handelen is vooral gericht op preventie.
De arbeidsfysiotherapeut of bedrijfsfysiotherapeut houdt zich onder andere bezig met de werkplek en signaleert en beoordeelt knelpunten in lichaamsbewegingen en lichaamsgebruik.

Kernactiviteiten
In de eerste plaats probeert de arbeidsfysiotherapeut lichamelijke klachten van werknemers te voorkomen door op de werkplek maatregelen te treffen die een goede houding vereisen. Een goede werkhouding kan al veel rug-, nek- en schouderklachten voorkomen. We noemen dit primaire preventie.

Bij secundaire preventie gaat het om het verminderen van lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat. Opnieuw wordt hiervoor de werkplek aan een nader onderzoek onderworpen. Daarnaast besteedt de arbeidsfysiotherapeut veel aandacht aan het geven van voorlichting, instructie en training aan individuele werknemers en groepen.

Van tertiaire preventieve gezondheidszorg is sprake wanneer de klacht of aandoening tot onherstelbare schade aan het bewegingsapparaat heeft geleid. In deze fase kan de arbeidsfysiotherapeut werknemers begeleiden bij een herintreding op de werkplek.

pluspraktijk2015