Algemene Voorwaarden en huisregels

1. Lidmaatschap
- Bij het starten van een lidmaatschap is de keuze uit een lidmaatschap van één jaar of een doorlopend lidmaatschap.
- Na het ‘1e jaarlidmaatschap’ is het mogelijk opnieuw een ‘1e jaarlidmaatschap’ af te sluiten, zodat sporten tegen een gereduceerd tarief mogelijk blijft.
- Het lidmaatschap wordt automatisch of contant bij vooruitbetaling gefactureerd per 1e van de maand.
- Indien het lidmaatschap gestart wordt halverwege een maand, dan wordt dit naar rato gefactureerd, inclusief de kosten van de intake (indien
  uitgevoerd).
- Gezinsleden ontvangen 10% korting op het goedkoopste abonnement. Dit geldt alleen voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen.
De automatische incasso gaat via 'STG Mollie Payments'. Dit staat vermeld op uw bankafschrift.

2. Les afmelden en inhalen
- Bij Fitaal wordt altijd getraind in vaste trainingsgroepen. Het inhalen van trainingen is alleen mogelijk door vooraf aan te melden voor een training.
- Een afgemelde les kan achteraf gedurende 6 weken worden ingehaald, daarna vervalt de credit voor deze les.
- Voor het inhalen van een les bestaan de volgende mogelijkheden:
   o Fitnesstraining: inhalen bij Fitnesstraining of Conditie Circuit
   o Conditie Circuit: inhalen bij Conditie Circuit of Fitnesstraining (met ‘CC schema’ als training)
   o Bootcamp: inhalen, indien vrouw bij Bootcamp For Women, of anders bij Bootcamp. Inhalen is ook mogelijk bij Fitnesstraining (met ‘CC schema’ als
      training) of Conditie Circuit (Fitness of Conditie Circuit telefonisch aanmelden)
  o Yin Yoga: inhalen bij Yin Yoga, eventueel op de donderdagavond (donderdagavond telefonisch aanmelden)
  o ZwangerFit en Fit na de Bevalling nemen 10 lessen af in 13 weken, vanwege het ontbreken van (ruime) inhaalmogelijkheden
- Indien de groep waarin men wil inhalen vol is, dan volgt plaatsing op de wachtlijst. Deelnemers op de wachtlijst ontvangen, tot maximaal 2 uur van te        voren, een pushbericht in de app bij een afmelding van een groepslid. De deelnemer op de wachtlijst die het eerste reageert, ontvangt een bevestiging
  van plaatsing.
- Bij afmelding korter dan 2 uur van te voren komt de credit te vervallen.
- We stellen het erg op prijs dat een afmelding zo vroeg mogelijk doorgegeven wordt, zodat er ruimte ontstaat voor een ander om te komen sporten.

3. Opzeggen of wijzigen lidmaatschap
- Het is niet mogelijk het ‘1e jaarlidmaatschap’ tussentijds in frequentie te verminderen of op te zeggen.
- Tijdens het doorlopend lidmaatschap is het de eerste 3 maanden niet mogelijk om op te zeggen of het lidmaatschap in frequentie te verminderen.
- Na deze termijn is het ‘doorlopend lidmaatschap’ maandelijks te wijzigen of op te zeggen voor de 1e van de maand. Dit betreft dan de volledige
  volgende kalendermaand. Bijvoorbeeld bij opzeggen tussen 1 en 31 januari wordt het lidmaatschap per 1 maart stopgezet of gewijzigd.
- Opzeggen kan per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk. Een bevestigingsmail zal verstuurd worden met de einddatum van het lidmaatschap.
- In geval van langdurige ziekte (meer dan 2 weken) kan het lidmaatschap in overleg voor een bepaalde periode worden gepauzeerd. Er wordt naar rato
  gefactureerd.
- Het lidmaatschap kan maximaal 2 maal per kalenderjaar in verband met vakantie worden gepauzeerd. Dit kan bij een periode van 2 of meer weken
  vakantie.

4. Aansprakelijkheid
- Deelname aan alle sportactiviteiten is volledig op eigen risico. Fitaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsel. Wanneer er sprake is
  van een medische achtergrond, die van invloed kan zijn op de lessen of trainingen, dan is de deelnemer verplicht dit te melden aan Fitaal.
- Fitaal is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van bezittingen. Waardevolle bezittingen kunnen worden opgeborgen in de kluisjes in de
  hal.
- Indien schade wordt toegebracht aan de eigendommen van Fitaal, dan kan dit verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

5. Algemeen
- Fitaal is gesloten op alle officiële feestdagen, te weten Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e
  Kerstdag en 5 mei (eens in de 5 jaar).
- Indien uw training valt op een van deze dagen, dan is het mogelijk om uw training in te halen op een andere dag.
- Fitaal behoudt zich het recht voor om openingstijden, rooster en tarieven te wijzigen. Voor actuele informatie zie het infoscherm in de hal of bezoek onze
  website www.fitaal.nl.
- De Privacy Policy van Fitaal is na te lezen op onze website


6. Informatie cursus ‘ZwangerFit’ en ‘Fit na de Bevalling’
- ZwangerFit en Fit na de Bevalling bestaan uit een lessencyclus van 10 lessen, welke binnen een periode van 13 weken afgenomen kunnen worden.
- Na deze 1e lescyclus kan de cyclus verlengd worden met 4 of 10 lessen.
- Eventuele tegoeden van ZwangerFit kunnen worden omgezet naar Fit na de Bevalling.
- Bij recht op vergoeding door de zorgverzekering kan de factuur worden opgestuurd.
- Bij goede weersomstandigheden is het mogelijk dat de les buiten gegeven wordt.
- Jaarlijks vindt een reünie plaats. Alle ZwangerFit leden worden uitgenodigd. Zorg er daarom zelf voor dat adreswijzigingen doorgegeven worden en like
  ons op Facebook (www.facebook.com/zwangerfit.drachten).
- Na het volgen van ZwangerFit of Fit na de Bevalling biedt Fitaal 1 gratis proefles aan van respectievelijk Fit na de Bevalling of Bootcamp For Women.
- Het tegelijk aanmelden van zowel ZwangerFit als Fit na de Bevalling levert 10% korting op.

7. Informatie cursus ‘Yin Yoga bij … (klachten)’
- De cursus bestaat uit een cyclus van 7 lessen.
- Nadien bestaat de mogelijkheid om opnieuw in te schrijven voor een cursus.

8. Informatie cursus ‘specifieke krachttraining’ en ‘zomertraining’
- Op aanvraag. Dit is afhankelijk van groepsgrootte, duur en eventuele afspraken qua samenwerking / sponsoring.

9. Bedrijfsfitness Nederland of BedrijfsFitnessOnline
- De voorwaarden en huisregels van Fitaal zijn van toepassing behalve het lidmaatschap (punt 1) en opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap (punt 3).
  Dit gaat via Bedrijfsfitness Nederland of BedrijfsFitnessOnline.

10. Huisregels Fitaal
- Volg de instructies van de trainer op.
- Let op de eigen veiligheid en die van anderen.
- Ruim aan het einde van de training de gebruikte materialen weer op.
- Gebruik van mobiele telefoon in de zaal alleen t.b.v. Virtuagym 
- Kleding:
   o Yin Yoga: Makkelijk zittende kleding, sokken, warm vest / trui, grote handdoek
   o Bootcamp: Sportkleding die vies en eventueel nat mag worden, sportschoenen voor buiten
   o Overige trainingen: Sportkleding, handdoek (voor de apparaten), sportschoenen voor binnen

pluspraktijk2015