Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Fysiotherapie is voor iedereen direct toegankelijk. U heeft dus geen verwijsbrief nodig voor fysiotherapie en kunt rechtstreeks een afspraak maken bij een van onze fysiotherapeuten.
De fysiotherapeut zal een eerste screening uitvoeren en vaststellen of u met uw klachten bij de fysiotherapeut op het juiste adres bent. Zo niet, dan verwijst de fysiotherapeut u door naar uw huisarts.
Als vastgesteld wordt dat u in aanmerking komt voor fysiotherapie, dan wordt een afspraak met u gemaakt voor een eerste behandeling. Mochten de klachten hiertoe aanleiding geven, dan kan uw eerste behandeling binnen 24 uur plaatsvinden.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal dan ook altijd uw huisarts informeren over de voortgang van de behandeling, tenzij u dit niet wenst.

Kosten
Wij adviseren u vooraf uw zorgverzekeringspolis te checken hoe fysiotherapie en screening vergoed wordt.

Contact
Fitaal De Sportlaan
Fitaal De Drait
Fitaal De Trisken
Fitaal Rottevalle
Fitaal Wijnjewoude

pluspraktijk2015