Wat is corona (COVID-19)?

Corona wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. Het virus verspreidt zich door druppeltjes in de lucht die kunnen worden ingeademd door anderen mensen. Ook kan het virus via de handen in de mond, neus of ogen terecht komen, waardoor besmetting kan plaatsvinden.

Inmiddels is bekend dat er een grote groep ex-coronapatiënten, die geen ziekenhuisopname hebben gehad, lang aanhoudende klachten kunnen hebben. Nadat de acute klachten voorbij zijn, ervaren deze mensen nog weken en soms maanden een sterk verlaagde belastbaarheid. Met name vermoeidheid, kortademigheid, een lage inspanningstolerantie en cognitieve klachten blijven aanwezig.

Daarnaast is er nu ook bekend dat na een zeer ingrijpende opname in het ziekenhuis langdurige klachten door corona kunnen blijven bestaan. Dit fenomeen wordt PICS (Post Intensive Care Syndroom) genoemd. Dit wordt gekenmerkt door een verminderde kwaliteit van leven, lichamelijke problemen, cognitieve problemen (kennis opnemen en verwerken, denken, geheugen, praten) en psychische problemen (angst, depressie, post-traumatisch stress syndroom).

Behandeling

Aan het begin van het revalidatietraject zal middels een intake uw fysieke belastbaarheid in kaart worden gebracht. Hiervoor zal de fysiotherapeut een vraaggesprek, verschillende vragenlijsten en meetinstrumenten afnemen. Na deze intake wordt een op maat gemaakt oefenschema opgesteld. Onder begeleiding van de fysiotherapeut gaat u verschillende oefeningen uitvoeren om uw belastbaarheid geleidelijk aan op te bouwen. Naast het trainen in de oefenzaal zal de fysiotherapeut u ook coachen om u grenzen te leren (her)kennen en hiermee om te leren gaan. Het aanleren van juiste ademhalingstechnieken is ook een aspect dat aan bod zal komen in de behandeling. Indien nodig, is het ook mogelijk om samen te werken met andere disciplines binnen Fitaal Drachten.

Kosten

Bij COVID-19 wordt fysiotherapie vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Er wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico. Fysiotherapie wordt voor maximaal 50 behandelingen vergoed in een periode van maximaal 6 maanden. Indien nodig kan een medisch specialist of huisarts de vergoeding één keer verlengen met 6 maanden. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding zijn er een aantal eisen:

  • Een verwijzing van medisch specialist of huisarts in noodzakelijk.
  • De verwijzing moet uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van COVID-19 afgegeven zijn.
  • Binnen 1 maand na het afgeven van de verwijzing moet er worden gestart met fysiotherapie.
  • U moet bereid zijn deel te nemen aan het onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Uw gegevens zijn anoniem en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Mocht het aantal behandelingen niet volledig gedekt worden vanuit de basisverzekering dan kunt u wellicht een beroep doen op uw aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekeringspakket kunt u deze behandelingen vergoed krijgen. Raadpleeg voor de zekerheid uw polis of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapeuten

Meer informatie

Voor meer informatie over corona kunt u kijken op de website van het RIVM.

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken bij Fitaal Drachten, klik dan hier.