Urine incontinentie

Urineverlies of incontinentie is voor veel mensen een vervelende klacht. Het kan beperken in activiteiten zoals bewegen, wandelen of sporten. Urineverlies kan ook beperken in het contact met vrienden of familie. U schaamt zich er misschien voor als anderen merken dat u last heeft van urineverlies. Ondanks dagelijkse klachten, vindt ongeveer 90% van de mensen het moeilijk om met anderen te praten over ongewenst urineverlies.

Oorzaak urineverlies bij vrouwen

Ongeveer 1 op de 4 volwassen vrouwen heeft last van urineverlies. Bij vrouwen heeft dit veel te maken met het krijgen van kinderen. Door een zwangerschap rekken de spieren van de bekkenbodem uit. Ook kunnen de spieren of het ondersteunend bindweefsel beschadigd raken. Al tijdens de zwangerschap hebben vrouwen soms last van incontinentie. Dit wordt veroorzaakt doordat de sluitspier door het zwangerschapshormoon is verslapt. Later in de zwangerschap kan de blaas van zijn plaats gedrukt worden door de groeiende baarmoeder, hierdoor kunnen ook klachten ontstaan van vaak plassen.

Op latere leeftijd veroudert, net als de rest van het lichaam, ook het urinewegstelsel. De blaasspier wordt minder krachtig en de sluitspier verzwakt.. Met name zwaar lichamelijk werk, overgewicht en veelvuldig hoesten belasten de bekkenbodem.

Oorzaak urineverlies bij mannen

Bij jonge mannen komt urineverlies niet vaak voor. Bij mannen boven de 65 jaar heeft 6% dagelijks last van urineverlies. De oorzaak kan gelegen zijn in een probleem met de blaas of de prostaat, maar kan ook een oorzaak hebben in een disfunctioneren van de bekkenbodemspieren. Door veroudering van het lichaam kan de plasbuis in een boogje komen te liggen, vergelijkbaar met een chiffon. Hierdoor verliest u ongemerkt drupjes urine, een simpel trucje na het plassen kan dit probleem oplossen.

Na een prostaatoperatie kan ook urineverlies optreden. U verliest dan urine bij activiteiten zoals hoesten, tillen, sporten of opstaan. Meestal treedt er in de loop der tijd natuurlijk herstel op. Bekkenbodemspieroefeningen en coördinatieoefeningen op het moment dat de druk op de blaas verhoogd wordt, kunnen u meer grip op de klachten geven en een sneller herstel.

Verschillende vormen van urineverlies

Er zijn verschillende vormen van urineverlies. De meest voorkomende zijn stress-urine incontinentie en aandrang urine incontinentie.

Bij stress urine incontinentie verliest u urine wanneer de druk in de buik toeneemt bijvoorbeeld bij hoesten, niezen, tillen of sporten. Maar ook bij onverwachte bewegingen zoals verstappen. Meestal is dit een gevolg van het onvoldoende functioneren van het afsluitmechanisme van de plasbuis en/of de bekkenbodemspieren. Een bekkenfysiotherapeut kan onderzoeken of dit het geval is. Er kunnen bekkenbodemspieroefeningen gedaan worden bijvoorbeeld krachtsoefeningen of coördinatieoefeningen zodat de ondersteuning van de plasbuis toeneemt. Meestal gaat het om een specifiek stukje bekkenbodemspier, een lusje wat vanaf het schaambot rondom de plasbuis loopt. We beschikken over echoapparatuur waarmee we de juiste beweging inzichtelijk kunnen maken.

Bij aandrang urine incontinentie of urge urine incontinentie voelt u plotselinge sterke drang om te plassen. U kunt het plassen niet of moeilijk uitstellen. De blaas trekt samen en opent zich op het moment dat dit eigenlijk nog niet zou moeten. U kunt scheuten urine verliezen, maar soms ook de hele blaasinhoud. Urge urine incontinentie wordt ook wel overactieve blaas genoemd. Er kunnen verschillende oorzaken voor een overactieve blaas zijn, waaronder een bekkenbodemdisfunctie. Door middel van bekkenbodemtraining maar vooral ook blaastraining onder begeleiding van een bekkenfysiotherapeut is hier vaak invloed op uit te oefenen.

Urineverlies treedt niet alleen op bij een te zwakke bekkenbodemspier. Er kan ook sprake zijn van een te strakke bekkenbodemspier. Deze heeft dan geen goede coördinatie meer en reageert te laat. Naast urineverlies kunnen andere gevolgen hiervan zijn dat u erg vaak moet plassen, of moeite heeft de aandrang voor urine te beheersen. Er kan ook een gevoel van blaasontsteking ontstaan terwijl er bij onderzoek geen infectie gevonden wordt.

De bekkenfysiotherapeut bij Fitaal Drachten is de aangewezen persoon om te beoordelen of er een functieprobleem is in de bekkenbodemspieren en of dit te maken heeft met uw klachten.