Wat is COPD?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een chronisch obstructieve longziekte (vernauwing van de luchtwegen) en omvat de aandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Als gevolg van deze aandoening gaat de algemene conditie van de patiënt achteruit.

Behandeling

De fysiotherapeutische behandeling van COPD heeft verschillende elementen. Het voornaamste deel van de behandeling bestaat uit actieve oefentherapie; dit wordt meestal in groepsverband gegeven waarbij een individueel trainingsschema wordt aangehouden. Het doel van actieve oefentherapie is de algehele conditie en kracht te verbeteren en/of te onderhouden.
Daarnaast worden er een-op-een verschillende ademhalingstechnieken aangeleerd.

Kosten

Bij COPD GOLD 2, 3, 4 (gediagnosticeerd door een specialist) wordt fysiotherapie vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van de specialist is hiervoor noodzakelijk. Het aantal behandelingen waarop u in het eerste behandeljaar en de daarop volgende jaren (onderhoudsfase) aanspraak kunt maken, is gemaximaliseerd. Daarnaast is sprake van een eigen risico bij de behandelingen van COPD uit de basisverzekering.

Mocht het aantal behandelingen niet volledig gedekt worden vanuit de basisverzekering dan kunt u wellicht een beroep doen op uw aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekeringspakket kunt u deze behandelingen vergoed krijgen. Raadpleeg voor de zekerheid uw polis of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapeut

Xander Broos, Kim Munsterman

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Longfonds.