Arbeidsfysiotherapie/Bedrijfsfysiotherapie
De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut richt zich vooral op de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Arbeidsfysiotherapeutisch handelen is vooral gericht op preventie. Lees meer.....

Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in bewegingsproblemen bij kinderen van 0-18 jaar. Uitgangspunt is altijd de hulpvraag van ouders, school en/of kind. Onderliggende problemen worden door de kinderfysiotherapeut objectief in kaart gebracht. De behandeling is efficiënt en kindgericht. Lees meer.....

Manuele therapie
Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van mobilisaties en manipulaties probeert een gestoorde gewrichtsstand en -functie te herstellen. De nadruk ligt daarbij op de gewrichten van de wervelkolom. Lees meer.....

Oedeemtherapie
Oedeemtherapie heeft verschillende vormen van behandeling. Te denken valt aan manuele lymfedrainage, compressietherapie en oefentherapie maar ook oefentherapie en ademnhalingstechnieken kunnen onderdeel zijn van de behandeling. Lees meer...

Sportfysiotherapie
Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de behandeling en begeleiding van sporters met lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De behandeling en revalidatie van sportblessures staat hierbij centraal. Daarnaast wordt sportfysiotherapeutisch advies gegeven (preventief). Lees meer.....

Psychosomatische fysiotherapie
Soms is de oorzaak van lichamelijke klachten niet eenvoudig aan te wijzen. Als er geen duidelijk lichamelijke oorzaak is, wordt vaak gedacht aan een psychisch probleem. Toch zijn de symptomen van uw klachten lichamelijk. Voor veel mensen is dit verwarrend. Een psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van klachten als gevolg van stress, pijn en vermoeidheid waarvoor niet direct een lichamelijke oorzaak aan te wijzen is; er wordt een verband gelegd tussen lichaam, geest en leefomgeving.
Lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen noemen we ook wel psychosomatische klachten. Lees meer...

pluspraktijk2015