Wat is oedeem?
Oedeem is een te grote hoeveelheid vocht in het lichaam of een abnormale verdeling van het aanwezige vocht. Dit uit zich in een gevoel van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en kan leiden tot toename van de omvang van het lichaamsdeel. Als gevolg van oedeem kunnen beperkingen in mobiliteit ontstaan waardoor u bijvoorbeeld uw knie niet goed meer kunt buigen of u merkt het aan kleding dat strakker zit dan normaal. Oedeem ontstaat door een verminderde functie van de bloedcirculatie of door dysfunctie van het lymfsysteem. In het eerste geval is het lymfsysteem intact en werkt gezond maar ontstaat een overvloed aan vocht omdat het de grote hoeveelheid niet kan verwerken. In het tweede geval voert het lichaam het aanwezige vocht niet voldoende af door een defect aan het lymfestelsel.

We kennen twee soorten oedeem, te weten:
Lymfoedeem en 
Lipoedeem