Een belangrijk aspect van het werk van de sportfysiotherapeut is het geven van advies. Hij bekijkt of u geschikt bent voor uw sport. Tegelijk adviseert hij over materialen en technieken passend bij uw lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden. Hij geeft u handvatten om zelf iets te doen als u last van een acute of sluimerende blessure krijgt.
Ook chronisch zieken en gehandicapten zijn van harte welkom voor een sport- en/of bewegingsadvies. We kijken met u naar uw mogelijkheden in plaats van naar uw beperkingen.

pluspraktijk2015