Patellofemoraal Pijn Syndroom (PFPS)

Deze knieklacht komt vooral voor bij tieners en jong volwassenen. Bij vrouwen lijken de klachten iets meer voor te komen dan bij mannen. De diagnose wordt gesteld aan de hand van het verhaal van de patiënt en lichamelijk onderzoek. Er is geen aanvullend beeldvormend onderzoek (zoals een foto of een scan) nodig omdat PFPS hier niet aantoonbaar is.

Symptomen

Bij het patellofemoraal pijnsyndroom wordt de pijn meestal aan de voorzijde van de knie aangegeven, maar kan ook in de gehele knie worden gevoeld. De klachten ontstaan vaak bij fietsen (tegen de wind in), hurken, knielen, traplopen en langere tijd met gebogen knieën zitten.

Oorzaak

De oorzaak van PFPS kan variëren. Soms ontstaan de klachten acuut, maar PFPS kan ook geleidelijk ontstaan. In de wetenschap is men er niet over uit waarom PFPS bij de één wel ontstaat en bij de ander niet ontstaat. Vaak zien we een overbelasting van de knieschijf en de pezen en spieren die hier omheen liggen. Het versterken van deze pezen en spieren is daarom ook altijd één van de speerpunten in de behandeling.

Behandeling

De klachten kunnen lang aanhouden (meer dan 1 jaar). Het is daarom belangrijk goed te weten hoe om te gaan met deze klachten. De fysiotherapeut kan u hierbij helpen. Bij Fitaal Drachten hebben we een specifiek PFPS protocol waarmee we u verder kunnen helpen.

Voorbeelden van behandelingen zijn:

  • Load management: advies over hoe de knie wel/ niet belast mag worden
  • Medical taping / tape
  • Dry Needling
  • Oefentherapie / oefeningen voor thuis