Vanaf 1 januari 2019 stijgt het BTW tarief voor fitness van 6 naar 9%.

Daarnaast hebben wij te maken met een lichte stijging van de algemene kosten.
Wij hebben daarom onze tarieven per 1 januari 2019 hierop aangepast.

pluspraktijk2015