In de nieuwsbrief deze keer aandacht voor de zwangerschapsbegeleiding bij Fitaal, ons valpreventieprogramma voor ouderen en de fysiotherapeutische begeleiding van patiënten met COPD en astma.

Daarnaast een uitgebreid interview met sportarts Baukje Wiersma van onze samenwerkingspartner Sportgeneeskunde Friesland.

Wij wensen u veel leesplezier.

pluspraktijk2015