Gisteravond hebben fysiotherapeuten eindelijk groen licht gekregen van VWS om hun deuren weer te kunnen openen voor patiëntenzorg.
Omdat wij deze zorg op een veilige en verantwoorde manier willen opschalen, volgen wij het stappenplan van onze beroepsorganisatie, het KNGF.

Nieuwe patiënten kunnen zich telefonisch aanmelden en zullen, evt. na overleg met de behandelend fysiotherapeut, worden ingepland voor een intake.
Alle patiënten die begin maart bij Fitaal in behandeling waren zullen worden gebeld door hun fysiotherapeut om een eventuele vervolgafspraak te maken.

Wij hanteren een hygiëneprotocol waarin wij onze patiënten informeren hoe wij omgaan met de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afspraken binnen Fitaal.
Om de veiligheid voor iedereen te kunnen blijven garanderen, zullen wij onze patiëntenzorg geleidelijk gaan opschalen.

Wij rekenen op uw begrip hierin. De veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers staat voorop!

pluspraktijk2015