Nieuwsbrief september is uit!

In de nieuwsbrief deze keer aandacht voor de samenwerking tussen atletiekvereniging Impala en Fitaal, valpreventietraining voor ouderen en een wetenschappelijk onderbouwd oefenprogramma voor een tenniselleboog.

Daarnaast een uitgebreid interview met Fitaal fysiotherapeut Sander van Tartwijk en een van de deelnemers van het eerste uur over de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) en hun ervaringen van het eerste jaar.