Hoe het begon

In maart 1997 werd het trainingsinstituut, destijds onder de naam Tigra Drachten, opgericht. Leden van het ‘eerste uur’ herinneren zich ongetwijfeld nog de trainingen in de huidige fysiotherapieruimte. De snelle groei van het aantal leden maakte de bouw van een nieuwe trainingszaal noodzakelijk. In 1998 werd de trainingszaal Sparta in gebruik genomen.

Sterke groei rond het millennium

In de jaren daarna maakte het trainingsinstituut een sterke groei door. Naast de particulieren (leden) werden steeds meer patiënten vanuit de fysiotherapie doorverwezen voor actievere fysiotherapie. Ook was het bedrijfsfitness in opmars; bedrijven die werknemers voorafgaand of aansluitend aan het werk bedrijfsfitness aanboden. Opnieuw bleek uitbreiding van ruimte nodig.
In september 2000 werd een vernieuwde accommodatie opgeleverd met een ruime entree met balie; nieuwe kleedruimtes met sauna; kantoor- en behandelruimtes en op de eerste verdieping een extra trainingszaal (zaal Olympia). In januari 2003 werd de eerste verdieping uitgebreid met de trainingszaal Athena.

Van Tigra naar BAG De Sportlaan

In 2002 is afscheid genomen van het Tigra-netwerk en is een samenwerkingsverband aangegaan met het Bureau voor Arbeid en Gezondheid (BAG). Vanaf dat jaar is de naam Trainingsinstituut BAG De Sportlaan. Met de drie peilers ‘gezond leven’, ‘gezond werken’ en ‘gezond sporten’, wordt een brede doelgroep bediend.

Van BAG De Sportlaan naar Fitaal

Niet alleen het trainingsinstituut BAG De Sportlaan is gegroeid. Naast de twee fysiotherapiepraktijken De Drait en De Trisken werd gestart met een praktijk in Rottevalle (2009) en Wijnjewoude (2012). Herkenbaarheid is dan ook de belangrijkste reden om met ingang van 1 januari 2014 te kiezen voor de nieuwe naam Fitaal, een samenvoeging van de woorden Fit en Vitaal. Hiermee wordt duidelijk dat vijf praktijken onder deze naam vallen.

Fitaal beweegt jou

Fitaal is een samenvoeging van de woorden Fit en Vitaal. De verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en leefstijl komt steeds meer bij mensen zelf te liggen. Werken aan je vitaliteit betekent werken aan je gezondheid. Bewegen is van groot belang voor onze gezondheid. De discuswerper in het logo staat voor beheerste beweging c.q. balans. Er is sprake van een optimale harmonie tussen spanning en ontspanning.

Persoonlijke begeleiding

De dienstverlening van Fitaal voor zowel fysiotherapie als fitness, onderscheidt zich door persoonlijke begeleiding. Iedere groep cliënten staat onder leiding van een fysiotherapeut.
In al onze praktijken streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening.