Netwerk Chronische Pijn

Het Chronische Pijn Netwerk Friesland is in 2021 opgericht om samenwerking, kennisuitwisseling en gelijke vergoeding te stimuleren. Het doel van het netwerk is om in de regio Friesland toe te werken naar gelijke werkwijzen, duidelijke verwijsstromen, scholing en een vergoedingsstructuur die samenwerking tussen specialisten en (para)medici makkelijker maakt. Fitaal Drachten maakt onderdeel uit van dit netwerk.

Het Netwerk Chronische Pijn is een onderdeel van de Friese Coöperatie Fysiotherapie.