Friese Coöperatie Fysiotherapie

Samen werkt het beter. Met het samenwerkingsverband van verschillende fysiotherapiepraktijken in Friesland kunnen individuele praktijken zich blijven ontwikkelen. Innovatieve projecten worden uitgevoerd en er wordt gekeken naar een goede spreiding van de dienstverlening over de provincie. Gezamenlijk komt de Friese Coöperatie Fysiotherapie tot betere afspraken met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, gemeenten en andere organisaties.