Powertraining bij ouderen

‘Door de vergrijzing in Nederland staan gemeentes voor de uitdaging de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zo goed mogelijk in te richten. Zij helpen ouderen bij het faciliteren van huishoudelijk hulp, een sta-op-stoel of traplift. Maar ze zien ook graag dat ouderen werken aan hun eigen gezondheid om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De aandacht voor deze preventieve aanpak heeft er toe geleid dat de gemeente samen met Fitaal Drachten en HRC Powerful Ageing een samenwerkingsverband is aangegaan. Hierbij worden ouderen met een innovatieve training geholpen zo zelfredzaam mogelijk te zijn. De gemeente stuurt deelnemers door naar Fitaal, waar deze zogenaamde powertraining plaats zal vinden. In 2021 zullen fysiotherapeuten van Fitaal de opleiding hiervoor volgen en wordt het programma gestart. Deelnemers volgen een training gedurende 14 weken en kunnen daarna blijven training om te werken aan hun gezondheid. De kosten hiervan worden volledig vergoed.’

In ons land moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, daar is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor. Doordat steeds meer mensen oud worden en oude mensen steeds ouder, neemt de groep ouderen in Nederland in omvang toe. Tijdens zijn Masteropleiding heeft sportfysiotherapeut Sander van Tartwijk onderzoek gedaan naar en ervaring opgedaan met powertraining bij ouderen. “Power is een combinatie van kracht en snelheid, ook wel spiervermogen genoemd. Dit is erg belangrijk om functionaliteiten te behouden.”
Sander juicht het toe dat de gemeente Smallingerland in 2021 start met Powerful ageing. “Ik heb gezien wat voor effect deze training heeft bij ouderen. Het levert meer zelfredzaamheid op en daardoor wordt een hogere kwaliteit van leven ervaren.”