Sporten is gezond mits het op een verantwoorde manier wordt uitgeoefend. Sporten kan in teamverband of individueel beoefend worden. In competitieverband of in de vrije tijd. Iedere sporter heeft zijn eigen motivatie en ambitie. Fitaal Drachten is er voor iedere sporter met een hulpvraag.