Fitaal is een organisatie bestaande uit vijf fysiotherapiepraktijken en een trainingscentrum in Drachten e.o. die onderscheidend en toonaangevend wil zijn.
In de dienstverlening van Fitaal staat de mens centraal. Onze ambitie is een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.
Deze kwaliteit komt onder meer tot uiting in onze status als Pluspraktijk.

Onze medewerkers begeleiden de mens die leeft, werkt en sport.

Met onze zorg-, arbo- en leefstijlprogramma's richten we ons vooral op gezondheidsbevordering. We streven ernaar dat mensen actief verantwoordelijkheid voor hun gezondheid gaan nemen.

Fitaal levert een breed aanbod van diensten, waarvoor binnen het team van medewerkers diverse fysiotherapeutische specialisaties aanwezig zijn. Bij de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van een prima geoutilleerde accommodatie.

De medewerkers van Fitaal denken en handelen in het belang van hun cliënten en beschikken over een professionele attitude en vakinhoudelijke deskundigheid. Deze professionaliteit van het team gaat gepaard met enthousiasme en creativiteit, in een open en ontspannen sfeer.

pluspraktijk2015