Tarieven en contracten Fysiotherapie 2023

De tarieven die wij van zorgverzekeraars vergoed krijgen voor uw behandeling fysiotherapie blijven al jaren achter bij de (advies)tarieven die wij hanteren. Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren niet of nauwelijks een indexatie- of inflatiecorrectie toegepast.

Daar staat tegenover dat zorgverzekeraars wel in toenemende mate eisen gaan stellen waaraan wij als fysiotherapeuten moeten voldoen. Dit is de reden dat er in 2023 een substantieel verschil (gem. € 7,-) ontstaat tussen ons praktijktarief en de vergoedingen door de zorgverzekeraars.

En daarom sluiten wij in 2023 ook niet meer met alle zorgverzekeraars een overeenkomst af.


Contracten zorgverzekeraars 2023

Fitaal heeft in 2023 met de volgende zorgverzekeraars een contract:

          – Zilveren Kruis (De Friesland)
          – Menzis (Anderzorg)
          – VGZ (Univé, IZZ)
          – CZ (Ohra, Nat. Nederlanden)
          – DSW
          – Caresq
          – ENO

Wanneer u in 2023 dus een aanvullende verzekering heeft bij een van deze zorgverzekeraars, dan worden de behandelingen fysiotherapie conform de polisvoorwaarden vergoed.


Praktijktarieven 2023

Per 1 januari 2023 hanteren wij de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie € 43,00
Toeslag voor uitbehandeling€ 25,00
Intake en onderzoek na screening of verwijzing € 64,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 80,00
Zitting manuele therapie € 53,00
Zitting kinderfysiotherapie€ 58,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 58,00
Zitting oedeemtherapie € 58,00
Zitting bekkenfysiotherapie€ 65,00
Zitting groepstherapie (3-4 pers.) € 35,00
E-consult € 43,00
Telefonisch consult (15 min) € 21,50
Echografie (onderzoek) € 64,50
Niet nagekomen afspraak100% van bovenstaande tarieven