Uitbreiding kinderfysiotherapie

Met veel plezier delen wij u mede dat met ingang van 1 januari 2022 Fitaal haar werkzaamheden binnen de kinderfysiotherapie zal uitbreiden naar het speciaal – en speciaal basis onderwijs (SO en SBO). Hierbij zal eveneens een samenwerking worden aangegaan met TIGRA Heerenveen.

Frédérique Overweg zal naast haar werkzaamheden op de praktijk en aan huis haar werkzaamheden uitbreiden naar het werken op het SBO It Heechhôf. Zij zal op maandag en vrijdagochtend aanwezig zijn. Manon Wouda zal naast haar werkzaamheden bij TIGRA Heerenveen de kinderfysiotherapie bemannen op SO Kentalis De Skelp. Manon zal op dinsdag en donderdag aanwezig zijn op school.

Zowel Frédérique als Manon kijken er enorm naar uit om de kinderen op beide scholen te behandelen met hulpvragen die ondersteunend zijn aan de schoolse vaardigheden. Wij als Fitaal zijn erg bij met deze nieuwe samenwerking en wensen Frédérique en Manon veel plezier op SBO It Heechhôf en SO Kentalis De Skelp!