Wijziging factuur per post

Bent u niet of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie en heeft u toch één of meerdere behandelingen gehad, dan krijgt u vanaf januari 2022 de factuur hiervoor per mail toegestuurd.

Deze mail bevat een link waarmee u kunt inloggen om de factuur te bekijken en te betalen. Bij de eerste keer inloggen wordt gevraagd een wachtwoord aan te maken.

Heeft u nog vragen of lukt het niet, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Kooi (0512 – 54 11 58)